zaterdag 22 december 2012

IN HET VOORBIJGAAN

Wie het spoor verkiest, het dwingend ritme
van vooruitgang, droomt al snel weg bij het

uitzicht van gedurig en voorbij glijdend land
en schrikt hij wakker van de tijding ‘Station

Hengelo’, dan rest er doorgaans weinig oog
voor het perron, eiland in een kathedraal van

duister licht, hemels overhuifd. Van daar dat hij
afdaalt naar de open lucht, kijkt niet om, maar

vooruit, over het plein heen, waar bestemming
uitgestippeld ligt,- onzichtbare sporen, stappen.

John Heymans
Stadsdichter 2012- 2014

donderdag 20 december 2012

EVENBEELD

Zie ze daar eens gaan, moeder en dochter,
evenbeeld van elkaar, wonderlijk maaksel

uit niets dan liefde, op zoek naar winkels
die deze modestad opzichtig kleur geven,

de trendy shops van Monki, Lush en Zara,
maar ze lopen zich verloren, passages vol

met lege etalages, de resten van een logo
als Only op de ruiten. Zie ze weerspiegeld

bij De Twee Wezen staan, een Grand Café,
in alle plaatsen wereldser, zijn gelijke niet.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

dinsdag 18 december 2012

BIJ WIJZE VAN RONDEEL

Kinderen moeten niet in bomen achterblijven,
zoals ver weg van hier, in een voorbije kolonie

wel geschiedt, waar reine baby’s, in hun eerste
levensjaar uit de tijd geraakt, worden bijgezet

in een holte van een stam die dicht zal groeien,
twijgen naar de hemel, zoet fruit naar de aarde.

Kinderen moeten niet in bomen achterblijven,

maar spelen, dat het een lieve lust is, overal,

in gaarden, onder rijpe appels, op het gevaar af
dat een tak, stokoud of niet, altijd af kan breken.

John HeymansStadsdichter 2012 -2014


In de week van 18 t/m 22 december geven we een heleboel verrassende kersttassen weg met materialen om te lenen én om te houden.
Alle collega's hebben er er een persoonlijk tintje aan gegeven.
Stadsdichter John Heymans heeft speciaal voor deze tas een gedicht geschreven.
In ruil vragen we u om een (vrije) gift voor Serious Request. 

vrijdag 23 november 2012

MODERNITEIT
Donderdag 22 november was de kick-off van de culturele kaart van Hengelo, een nieuwe frisse website die een overzichtelijk beeld geeft van wat Hengelo allemaal te bieden heeft op cultureel gebied, waaronder culturele organisaties, verenigingen, educatieve instellingen, podia, ateliers en galerieën.
De Hengelose stadsdichter John Heymans heeft nog geen eigen website. Tot zolang kun je zijn gedichten hier lezen.MODERNITEIT

Ze staat gelukkig op de stoep, weggelopen
uit een wereld van tegels aan de wand, Delfts

blauw ingekleurd,- vrijmoedig het melkmeisje
dat de knecht van haar kinderjaren ten afscheid

had gekust, het ouderwetse glazuur achter zich
gelaten, op de nieuwste tijd af,  een  fiere deerne

van het land in de wildernis van de stad, verleid tot
shoppen bij de Apple Store , meegaan in het moderne

sprookje van E.T., ‘nu in 3-D’, en dan, op een hoek
van de straat, even een telefoontje,- naar huis.  Of niet.


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

vrijdag 16 november 2012

ZOUT

Gisteren was de presentatie van de nieuwe stichting Hengelo Lees (in oprichting) in de bibliotheek. De belangrijkste doelstelling is bekendheid geven aan initiatieven en activiteiten op het gebied van literatuur en poëzie.

Hengelo Leest wil hiermee verbindende rol spelen bij de vele lopende projecten die al in Hengelo bestaan, zoals de poëzie op het Sokkelproject Achter de basiliek van Heartpool, het stadsdichterschap, de poëzie- en verhalendag van Kunsten op Straat, Hengelo (O) hoort, de activiteiten in de bibliotheek en bij Broekhuis en het gedichten­bordjesproject in Groot Driene.
Maar ook nieuwe plannen:  een project om blinde muren te verfraaien met grafisch vormgegeven gedich­ten  en lege etalages in de binnenstad pimpen met poëzie. Hengelo Leest wil ook het stadsdichterschap promoten, zodat zich meer kandidaten voor deze functie melden. 
Hengelo Leest is voor iedereen.

Bij de presentatie van deze aanstormende stichting kreeg burgemeester Sander Schelberg, lid van het Godfried Bo­mans Genootschap, het eerste exemplaar van Feestelijkheden te Hengelo aangebo­den van Godfried Bomans.
Bomans beschrijft daarin de denkbeeldige en absurde feestregle­menten van de gemeente Hengelo ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Kon. Nederlandse Zoutindustrie in 1968.

Beeldend kunstenaar Jozef de Bot maakte de tekeningen voor het boekje, dat in een oplage van tweehonderd exemplaren is gedrukt. De vormgeving werd verzorgt door de Hengelose grafisch ontwerper Paul Scheuring.
Feestelijkheden te Hengelo kost € 9,95 en is verkrijgbaar bij boekhandel Broekhuis. 

Stadsdichter John Heymans las tijdens deze bijeenkomst het gedicht Zout voor, dat hij speciaal hiervoor geschreven heeft.


ZOUT

Op een dag en na miljoenen jaren van verduurde
druk raakte het zout bevangen door de diepere

 gronden van het bestaan, een gebalsemde rivier,
zo verborgen onder het Twentse maaiveld: kristal

dat zich liet meevoeren in een achtbaan vol water
en talloze avonturen later, te veel om hier te duiden,

vond het zichzelf terug op een hoog gedolven berg
bij de Boortorenweg, met uitzicht op het zwerk, maar

God noch ionen daar te bekennen,- een besef waarin
het witte goud afgevoerd, uitgestrooid als zilte sneeuw.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

donderdag 15 november 2012

LEVENSTRAP

Hoeveel  mensen zijn allengs voorbijgegaan
aan deze topgevel, de treden, het einde van

de straat, gefotografeerd of niet: notabele,
weduwe, man met kind, doodkalm staan ze

midden op het plaveisel van oude ansichten,
een rustpoos in hun armzalig leven en verder

dan, naar het getrapte vergezicht tussen hemel
en aarde, waar al die dolende zielen zich voegden

bij de weggestorven geluiden uit het straatbeeld,
als in een wolk, vervluchtigd boven de geveltop.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

zaterdag 10 november 2012

HOMMAGE IN DUPLO

Geen schrijversnaam leeft sterker voort in deze stad
van beken en buiten hun oevers dan die van de oude

Staring, vrijheer van de Wildenborch, per adres
de Achterhoek, niet te verwarren met de landelijke

streek tussen Dinkel en Regge: weliswaar nooit erg
gewaardeerd als dichter, kreeg hij alhier een straat

naar zich vernoemd, een sluiproute, en daarbij ook
nog een weg, zij het een pad dat nergens toe leidt,- dit

alles ter ere van de man die van het water de loop wilde
doorgronden, het dartel stromen in alle zuiverheid bezingen.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

donderdag 25 oktober 2012

VOGELVLUCHT

Foto: Irma Bruggeman

Het gedicht Vogelvlucht is geschreven op verzoek van Ricardo Liong-A-Kong, de initiatiefnemer van MHHKHengelose kunstenaars zijn uitgenodigd om een kunstwerk te maken geïnspireerd op Vogelvlucht. In november 2012 wordt de tentoonstelling met deze kunstwerken in het MHHK geopend.


VOGELVLUCHT

Was daar een duif opgevlogen, z’n buitenpost verlaten,
hij werkte zich omhoog, uit alle macht, op vleugelslag

naar hoger perspectief, het verlangen naar overzicht,
het ondermaanse en al die grijze daken, het gedoe

ter plaatse - van daaruit begon hij gaandeweg te dalen
in de richting van de binnenstad, steeds lager, zwevend

rond drie torens, de kerk en het stadhuis, het baken op
de brink - nog een knipoog: dag verre verwant in koper -

om dan als vanzelf te landen op het plein, nieuwsgierig
naar de voeten van wie de hele vlucht gevolgd had,- tot hier.


John Heymans

woensdag 3 oktober 2012

ELSBEEK


Dinsdag 2 oktober vond een avond plaats in de grote zaal van ’t Swafert waarbij de Elsbeek aan de wijk Groot Driene werd teruggegeven. Bij deze gelegenheid trad ook de stadsdichter John Heymans op. Hij vertelde dat hij, woonachtig in de Kasbah, aanvankelijk niet zo’n grote voorstander van het project was, omdat daarvoor nogal wat bomen hadden moeten sneuvelen. Gelukkig was de Japanse kers gespaard gebleven. Na verloop van tijd evenwel groeide bij hem het inzicht dat de terugkeer van de Elsbeek in Groot Driene een verrijking voor de buurt is. Hij besloot zijn korte optreden met het voorlezen van het volgende gedicht:


ELSBEEK

Geen mooier voorbeeld van aangelegde natuur
dan het volgende: hoe de loop van dit water, ooit

verzonken, aan de oppervlakte werd gebracht,
zoals vroeger, maar in de vorm van een verse

bedding waar geen vis zich al waagde, geen golf
te gronde ging, een vreemde groeve, openlijk

slingerend door de serene ruimte van een grasveld,
een gaarde met stille bomen, en verder nog, een lege

beek die lag te wachten op de vervulling van eeuwig
stromen,- alsof het daarna nooit anders was geweest.


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

zaterdag 29 september 2012

ENGELBEWAARDER


Zaterdagmiddag 29 september kon de bevolking van Hengelo in de stadhuishal afscheid nemen van haar burgemeester Frank Kerckhaert. Voordien had een besloten afscheidsreceptie in de Burgerzaal plaatsgevonden. Bij die gelegenheid mocht ook John Heymans de burgemeester kort toespreken.  De stadsdichter  stond daarbij op het balkon, zoals in vroegere tijden wel vaker gebeurde.


vrijdag 21 september 2012

CREATIEVE FABRIEK

Achter deze gevels maakten handen vele jaren
de dienst uit, eentonige gebaren van overalls

die de machines aanzetten tot lawaai, begeleid
door Arbeidsvitaminen, bijbehorende hoofden

droomden weg onderwijl, gedachten doolden
op een rustiger bestemming, maar hier heersen

zulke tijden niet meer: hoofden en handen werken
samen nu, in zacht gonzende stiltes, overhemden

bij elkaar, de vingers aan notebooks, tastenderwijs
naar virtuele vergezichten,- hoe snel die ook sterven.


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014


Vrijdagmiddag 21 september sloot de stadsdichter John Heymans de openingsmanifestatie van Seats2Meet af, een vestiging van het Nieuwe Werken op de Creatieve Fabriek. Heymans las drie gedichten voor waarin het maken van een creatief product een rol speelt: de eerder al op dit weblog gepubliceerde gedichten Herinnering en Berenlust, gevolgd door het nieuwe gedicht Creatieve Fabriek. Het is de bedoeling dat dit laatste gedicht op een later tijdstip en definitieve bestemming op het terrein van de Creatieve Fabriek krijgt.

zaterdag 8 september 2012

EVEN BIJ POPEYE LANGS


Tijdens Open Monumentendag met in Hengelo onder meer de opening van het Watereiland en de onthulling van een glasplaat die het Huys zichtbaar maakt droeg de stadsdichter John Heymans een gedicht voor dat hij voor deze gelegenheid geschreven heeft.

EVEN BIJ POPEYE LANGS

De beken, van heinde en verre stromen ze toe
naar de plek waar het verhaal van deze stad

begon, het kleine eiland, de laatste resten
van een havezate, door water omgeven, waar

ze zich onderdompelen, een samenscholing
die fraaie bespiegelingen wijdt aan wat er is

gebeurd rond dat huis, ze gaan daar zo in op
dat ze de fundamenten overspoelen met vragen,

antwoorden in lege kamers, en vloeien ze weg
van tijd tot tijd, ze komen erop terug, de beken.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

zondag 2 september 2012

SUMMERSQUARE en EVEN BIJ POPEYE LANGS


Ach, konden de muren van deze school maar vertellen
over de voorbije gesprekken en wat de jeugd bewoog,-

hoe ze, geslaakt als zachte verzuchting, onder algebra
en levenslessen, overgingen in gefluister, luidruchtiger

dan het klaslokalen uit, de opgeschoten praatjes die
het plein bevolkten, druk gebarend over, zeg, Santana,

Jingo Lo Ba Ba... Lo Ba Ba... en zo voort, de tamtam, de
stampij, oude helden en nieuwe namen, zoals Chef' Special,

al die gesprekken, opgeroepen door dit gebouw, hun terugkeer
geheel overstemd: de muziek waar ze eerder over waren begonnen. 


----------------------------------------------------------------------------------

EVEN BIJ POPEYE LANGS

Wie het geluk heeft een email van Popeye te ontvangen
weet zich als een stripheld aangesproken: ‘Binnnennn!!!’

met de klemtoon op de uitroeptekens, en inderdaad,
op gezette tijden staat de deur van deze verzamelplek

open voor het publiek, de nodige koffieleut en straffe
muziek, ingekleurd met gitaarsolo in houthakkershemd,

doorgangshuis voor cd en lp, de bestelde titels opgetast
voor elke Brutus die, z’n gewilde Olijfje afgehaald, monter

weer naar buiten stapt, in de traditie van keep on trucking,
begeleid door de akkoorden van een volgende, trage blues.


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014John Heymans trad op bij Summersquare met 3 gedichten over muziek.
SummersquareEven bij Popeye langs en Herinnering.


vrijdag 3 augustus 2012

HERINNERING


Hengelo, Hengelo, Hengelo… still hurt my back
when I sing it slow, zo heugt zich de zanger nog

van dit optreden de stad, een mondvol klanken
die bij hem, verkondiger van de esdoorn rock,

was blijven hangen, een woord dat teruggaat
tot een stukje bos, dansend in stemmig land,

in zijn hoofd reisde het mee, de wereld rond:
I like that name, it trips off my tongue… vertolkt

op elke meridiaan, tot en met Ontario, en steeds
weer dat souvenir: Hengelo, Hengelo, Hengelo...

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014


Foto: Irma Bruggeman

Het gedicht Herinnering bevat ‘lyrics’ uit een roemrucht concert dat de Canadese rockgroep The Tragically Hip op 23 mei 1991 gaf in poptempel Metropool te Hengelo. Het het nummer At the Hundredth Meridian werd mede geschreven naar aanleiding van herinneringen van Johan Dollekamp en Tom Kuipers aan dat optreden van Gordon Downie en zijn mannen. 

woensdag 1 augustus 2012

BERENLUST


In de verre oudheid, toen de Grieken al schreven
over hun avonturen en hoe de dieren in de hemel

kwamen, verschenen de beren op het toneel van
de toendra waar ze, zoals Aristoteles beweerde,

hun kroost in vorm likten. In de Middeleeuwen
zwierven hun nazaten uit, rondom metropolen,

vlaggen veroverd. En nog een paar eeuwen later
bereikten ze ook deze stad, de rand van het lege

marktplein, om doodleuk te wachten op de verse
vis, de kraam, twee maal weeks, voor hen neergezet.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

maandag 16 juli 2012

METAFOOR

Nog even over het vierkant in de toendra,
het scherp omlijnde beeld, bedacht voor

deze stad, op schrift gesteld,- waar is het
terug te vinden in de werkelijkheid van

alledag: duidt het op de plaats, op de kaart
gezet tussen venen en vennen, het eiland

waar een havezate stond en een paar beken
samenvloeiden, het marktplein, elke tegel daar,

of blijft het bij de grond voor dit gedicht, zeker
als het op straat komt te liggen,- als een vel papier?

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

donderdag 5 juli 2012

DER WALDJUNGE


Zoals de pianoman uit zee opdook, in jacquet
op het strand, het wolvenkind Kasper Hauser

stram op het dorpsplein, brief in z’n hand,
zonder verleden, zo wilde deze arme jongen

z’n bezorgde jeugd vergeten, een rolprent in
de regie van verkeerde vrienden en navrante

voorvallen,- de bossen ingevlucht, kwam hij
als een ander terug: Ray van Ravensburg, man

van verhalen, een vadermoord, maar graf noch
hergeboorte. Een spel en een treurige speelfilm.

John Heymans
Stadsdichter Hengelo 2012 - 2014


Naar aanleiding van alle publiciteit rondom de mysterieuze bosjongen in Berlijn die een Nederlander uit Hengelo bleek te zijn, schreef John Heymans zijn tweede stadsgedicht.
Hij refereert in zijn gedicht aan Kaspar Hauser waarover ook een boek is verschenen.

John las het gedicht voor het eerst voor bij Kunsten op straat, 23 juni 2012, waar hij samen met de eerste stadsdichter Fred van de Ven en drie stadsdichters jr., Emma-Sophie Ekelmans, Sophie Kroezen en Lott Fransen, en de provinciedichter Dick Schlüter, optrad.

zaterdag 30 juni 2012

BERFLOBEEK, DRIENERBEEK, ELSBEEK

BERFLOBEEK

Nog nauwelijks een beek, voelt dit water zich
zo ongedwongen in de vrije natuur, het gebied

buiten stadse staketsels, opgewekt geruis dat
aan een bosrand ontspringt, langs grootse essen

huppelt, spelenderwijs bij struikgewas, van daar
naar de bomen verderop, kronkelend van levenslust

de kreek die, eenmaal tussen huizen beland, o wereld-
vreemde aanplant, onafwendbaar wordt herleid tot

recht en haaks, groen uitgeslagen oevers van beton,
waar de stroom weinig meer rest dan stilstand en stank.


----------------------------------------------------------------------------------


DRIENERBEEK

Wat herinnert nog aan dit eenvoudig
water als ondergronds het verder gaat,

buiten beeld? Kunst en andere werken
duiden op diepere stromen: een staande

golf, sierlijk in een hellend maaiveld
weggezakt, lijkt eeuwig leeg te lopen,

azuurblauwe rimpelingen in een dreef,
vastgeklonken tussen klinkers, een brug-

leuning waaronder de kreek, opgedoken
na een heel stuk spoorloos, weer verdwijnt.


----------------------------------------------------------------------------------


ELSBEEK

Geen mooier voorbeeld van aangelegde natuur
dan het volgende: hoe de loop van dit water, ooit

verzonken, aan de oppervlakte werd gebracht,
zoals vroeger, maar in de vorm van een verse

bedding waar geen vis zich al waagde, geen golf
te gronde ging, een vreemde groeve, openlijk

slingerend door de serene ruimte van een grasveld,
een gaarde met stille bomen, en verder nog, een lege

beek die lag te wachten op de vervulling van eeuwig
stromen,- alsof het daarna nooit anders was geweest.


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

vrijdag 29 juni 2012

GEBIEDSDEEL

Laat de bronnen buiten beschouwing, begin
ergens in het binnenland, zo schenen de goden

van Google Earth te denken, hun licht al doende
over de Siberische enclave,- hoe in deze wildernis

door te dringen? Bij het aftasten van bovenaf
diverse metaforen aangetroffen: een vierkant

in de toendra, een tangram van kavels en kleuren,
dwaalwegen en menige legende, een netwerk vol

aanknopingspunten,- waarna de oppergeesten
hun diepzinnige vondsten verder hielden voor gezien.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

maandag 25 juni 2012

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

Ze zijn nog zo aanwezig, de dierbaren die,
hoe dan ook, een laatste rustplaats vonden

hier, hun namen verzonken in zielloos steen
nabij die van Hazemeyer en Stork, ergens in

een zee van marmer die zich opent, steeds
weer, als iemand gedragen de stille akker op

naar de groeve waar altijd meer in verdwijnt dan
vlees en botten, de gebaren, oude verhalen, zand

erover: een zerk met uitgehouwen personalia, lege
data die in elke letter doen voelen wie zo afwezig is.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

zaterdag 23 juni 2012

John Heymans - derde stadsdichter van Hengelo

Sinds 7 juni is John Heymans de derde stadsdichter van Hengelo, na Fred van de Ven  (2008-2010) en Reinier de Rooie (2010-2012).
John Heymans schreef voor deze verkiezing het gedicht "Voorgeschiedenis".


VOORGESCHIEDENIS


In zijn dagelijkse stukjes voor de Volkskrant
reed Martin Bril om deze stad steeds heen,

afstandelijk middelpunt van zout en metaal
ooit, in een grote bocht, snel naar naburige

grond, en ook de Reisgids van Querido gaat
aan dit oord goeddeels voorbij,- drie alinea’s

slechts, over een eerste burger van eeuwen her,
vergeten verzen en de man van de Twentse Post.

Wordt het niet de hoogste tijd voor een nieuwe 
vent die bij dit alles, al dichtend, stil blijft staan?

In zijn motivatiebrief verwijst John o.a. naar Een vierkant in de toendra van Kees Verheul. Een boekje waarin Kees Verheul over zijn Hengelose jeugd schrijft, waaronder over de verschillende Hengelose beken. 
Uit: Een vierkant in de toendra
Het onopdringerige, haast onmerkbare van deze allure hangt denk ik samen met een speciaal verband tussen woonplaats en water. Hengelo ligt in een wirwar van beken….. 
Eens moet de stad van nu een willekeurige plek zijn geweest in de toendra tussen de IJssel en de Oeral. Een stuk subpolaire bos- en weidegrond, zich nauwelijks onderscheidend van zijn omgeving, rondom de samenvloeiing van vier stille  beken. De namen Drienerbeek, Elsbeek, Woolderbeek en Berflobeek zullen gegeven zijn in de tijd toen de primitiefste nederzettingen in dit gebied waren uitgegroeid tot woonkernen; combinaties van drie of vier boerenerven, elk met eigen  akkers  een hut of huis, veilig in de Noord-Europese rimboe.

Over deze beken schreef John ook gedichten.


DRIENERBEEK


Wat herinnert nog aan dit eenvoudig
water als ondergronds het verder gaat,

buiten beeld? Kunst en andere werken
duiden op diepere stromen: een staande

golf, sierlijk in een hellend maaiveld
weggezakt, lijkt eeuwig leeg te lopen,

azuurblauwe rimpelingen in een dreef,
vastgeklonken tussen klinkers, een brugleuning

waaronder de kreek, opgedoken
na een heel stuk spoorloos, weer verdwijnt.

De gedichten over de andere beken zijn te lezen in zijn Hengelose Hymnen.

vrijdag 8 juni 2012

John Heymans nieuwe stadsdichter Hengelo


John Heymans is de nieuwe stadsdichter van Hengelo. Tijdens een spannende avond in de Bibliotheek werd hij donderdag 7 juni verkozen boven Marijke Agterbosch, de andere genomineerde.

dinsdag 22 mei 2012

Stadsdichter lucht z’n hart over Hengelo en de Hengeloërs


Op 7 juni wordt de derde stadsdichter van Hengelo gekozen. De redactie van Hengelo Weekblad vroeg Reinier de Rooie in z’n eigen woorden terug te blikken op zijn tweejarig stadsdichterschap.

Agterbosch en Heymans in race voor stadsdichterschap

De jury heeft dinsdag 22 mei Marijke Agterbosch en John Heymans genomineerd om de tweede stadsdichter van Hengelo, Reinier de Rooie, op te volgen. In totaal kwamen vier inzendingen binnen. De andere twee inzenders waren kO nOrderisk (pseudoniem van Rogier Stomp) en Henk Eillert.

zaterdag 24 maart 2012

BERFLOMOOI?

BERFLOMOOI?
        met dank aan Henk

Ik herstructureer met ingehouden adem.
Neem allereerst de zilverstift, sluit
de ogen, blos de wang en teken integer
een lijn van goodwill op het bladderend behang.

zaterdag 25 februari 2012

BLUES VOOR JARNO

Was hij jaren eerder geboren, hij had geleefd
in een sprookjeswereld, droef van vrolijkheid,

het reizend circus van uitzonderlijke krachten
koesterde hem als sterkste man, een ware artiest,

naast het meisje zonder hoofd en de jongleur
die kon ademhalen met zijn ogen, een bestaan

steeds schraler onder de uitstraling van Reve’s
‘verrekijk’. Nu bleef hem niet veel anders over

dan het boomstam werpen op tv, emplooi voor
een sporter, slaaf van dit gespierde tijdsgewricht.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

Geschreven in opdracht van Twentesport

vrijdag 24 februari 2012

MET DE KUNST...

MET DE KUNST...

met de kunst aan de hand
op de muur van de buur
stijgt per uur aan verstand
het gevoel van verband

want

wie niet ziet dat het spel
een uitzicht biedt in helderder
kleuren en zowel:
dan maar niet!


Reiner de Rooie
Stadsdichter 2010 - 2012