zaterdag 30 juni 2012

BERFLOBEEK, DRIENERBEEK, ELSBEEK

BERFLOBEEK

Nog nauwelijks een beek, voelt dit water zich
zo ongedwongen in de vrije natuur, het gebied

buiten stadse staketsels, opgewekt geruis dat
aan een bosrand ontspringt, langs grootse essen

huppelt, spelenderwijs bij struikgewas, van daar
naar de bomen verderop, kronkelend van levenslust

de kreek die, eenmaal tussen huizen beland, o wereld-
vreemde aanplant, onafwendbaar wordt herleid tot

recht en haaks, groen uitgeslagen oevers van beton,
waar de stroom weinig meer rest dan stilstand en stank.


----------------------------------------------------------------------------------


DRIENERBEEK

Wat herinnert nog aan dit eenvoudig
water als ondergronds het verder gaat,

buiten beeld? Kunst en andere werken
duiden op diepere stromen: een staande

golf, sierlijk in een hellend maaiveld
weggezakt, lijkt eeuwig leeg te lopen,

azuurblauwe rimpelingen in een dreef,
vastgeklonken tussen klinkers, een brug-

leuning waaronder de kreek, opgedoken
na een heel stuk spoorloos, weer verdwijnt.


----------------------------------------------------------------------------------


ELSBEEK

Geen mooier voorbeeld van aangelegde natuur
dan het volgende: hoe de loop van dit water, ooit

verzonken, aan de oppervlakte werd gebracht,
zoals vroeger, maar in de vorm van een verse

bedding waar geen vis zich al waagde, geen golf
te gronde ging, een vreemde groeve, openlijk

slingerend door de serene ruimte van een grasveld,
een gaarde met stille bomen, en verder nog, een lege

beek die lag te wachten op de vervulling van eeuwig
stromen,- alsof het daarna nooit anders was geweest.


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

vrijdag 29 juni 2012

GEBIEDSDEEL

Laat de bronnen buiten beschouwing, begin
ergens in het binnenland, zo schenen de goden

van Google Earth te denken, hun licht al doende
over de Siberische enclave,- hoe in deze wildernis

door te dringen? Bij het aftasten van bovenaf
diverse metaforen aangetroffen: een vierkant

in de toendra, een tangram van kavels en kleuren,
dwaalwegen en menige legende, een netwerk vol

aanknopingspunten,- waarna de oppergeesten
hun diepzinnige vondsten verder hielden voor gezien.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

maandag 25 juni 2012

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

Ze zijn nog zo aanwezig, de dierbaren die,
hoe dan ook, een laatste rustplaats vonden

hier, hun namen verzonken in zielloos steen
nabij die van Hazemeyer en Stork, ergens in

een zee van marmer die zich opent, steeds
weer, als iemand gedragen de stille akker op

naar de groeve waar altijd meer in verdwijnt dan
vlees en botten, de gebaren, oude verhalen, zand

erover: een zerk met uitgehouwen personalia, lege
data die in elke letter doen voelen wie zo afwezig is.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

zaterdag 23 juni 2012

John Heymans - derde stadsdichter van Hengelo

Sinds 7 juni is John Heymans de derde stadsdichter van Hengelo, na Fred van de Ven  (2008-2010) en Reinier de Rooie (2010-2012).
John Heymans schreef voor deze verkiezing het gedicht "Voorgeschiedenis".


VOORGESCHIEDENIS


In zijn dagelijkse stukjes voor de Volkskrant
reed Martin Bril om deze stad steeds heen,

afstandelijk middelpunt van zout en metaal
ooit, in een grote bocht, snel naar naburige

grond, en ook de Reisgids van Querido gaat
aan dit oord goeddeels voorbij,- drie alinea’s

slechts, over een eerste burger van eeuwen her,
vergeten verzen en de man van de Twentse Post.

Wordt het niet de hoogste tijd voor een nieuwe 
vent die bij dit alles, al dichtend, stil blijft staan?

In zijn motivatiebrief verwijst John o.a. naar Een vierkant in de toendra van Kees Verheul. Een boekje waarin Kees Verheul over zijn Hengelose jeugd schrijft, waaronder over de verschillende Hengelose beken. 
Uit: Een vierkant in de toendra
Het onopdringerige, haast onmerkbare van deze allure hangt denk ik samen met een speciaal verband tussen woonplaats en water. Hengelo ligt in een wirwar van beken….. 
Eens moet de stad van nu een willekeurige plek zijn geweest in de toendra tussen de IJssel en de Oeral. Een stuk subpolaire bos- en weidegrond, zich nauwelijks onderscheidend van zijn omgeving, rondom de samenvloeiing van vier stille  beken. De namen Drienerbeek, Elsbeek, Woolderbeek en Berflobeek zullen gegeven zijn in de tijd toen de primitiefste nederzettingen in dit gebied waren uitgegroeid tot woonkernen; combinaties van drie of vier boerenerven, elk met eigen  akkers  een hut of huis, veilig in de Noord-Europese rimboe.

Over deze beken schreef John ook gedichten.


DRIENERBEEK


Wat herinnert nog aan dit eenvoudig
water als ondergronds het verder gaat,

buiten beeld? Kunst en andere werken
duiden op diepere stromen: een staande

golf, sierlijk in een hellend maaiveld
weggezakt, lijkt eeuwig leeg te lopen,

azuurblauwe rimpelingen in een dreef,
vastgeklonken tussen klinkers, een brugleuning

waaronder de kreek, opgedoken
na een heel stuk spoorloos, weer verdwijnt.

De gedichten over de andere beken zijn te lezen in zijn Hengelose Hymnen.

vrijdag 8 juni 2012

John Heymans nieuwe stadsdichter Hengelo


John Heymans is de nieuwe stadsdichter van Hengelo. Tijdens een spannende avond in de Bibliotheek werd hij donderdag 7 juni verkozen boven Marijke Agterbosch, de andere genomineerde.