maandag 16 juli 2012

METAFOOR

Nog even over het vierkant in de toendra,
het scherp omlijnde beeld, bedacht voor

deze stad, op schrift gesteld,- waar is het
terug te vinden in de werkelijkheid van

alledag: duidt het op de plaats, op de kaart
gezet tussen venen en vennen, het eiland

waar een havezate stond en een paar beken
samenvloeiden, het marktplein, elke tegel daar,

of blijft het bij de grond voor dit gedicht, zeker
als het op straat komt te liggen,- als een vel papier?

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

donderdag 5 juli 2012

DER WALDJUNGE


Zoals de pianoman uit zee opdook, in jacquet
op het strand, het wolvenkind Kasper Hauser

stram op het dorpsplein, brief in z’n hand,
zonder verleden, zo wilde deze arme jongen

z’n bezorgde jeugd vergeten, een rolprent in
de regie van verkeerde vrienden en navrante

voorvallen,- de bossen ingevlucht, kwam hij
als een ander terug: Ray van Ravensburg, man

van verhalen, een vadermoord, maar graf noch
hergeboorte. Een spel en een treurige speelfilm.

John Heymans
Stadsdichter Hengelo 2012 - 2014


Naar aanleiding van alle publiciteit rondom de mysterieuze bosjongen in Berlijn die een Nederlander uit Hengelo bleek te zijn, schreef John Heymans zijn tweede stadsgedicht.
Hij refereert in zijn gedicht aan Kaspar Hauser waarover ook een boek is verschenen.

John las het gedicht voor het eerst voor bij Kunsten op straat, 23 juni 2012, waar hij samen met de eerste stadsdichter Fred van de Ven en drie stadsdichters jr., Emma-Sophie Ekelmans, Sophie Kroezen en Lott Fransen, en de provinciedichter Dick Schl├╝ter, optrad.