zaterdag 29 september 2012

ENGELBEWAARDER


Zaterdagmiddag 29 september kon de bevolking van Hengelo in de stadhuishal afscheid nemen van haar burgemeester Frank Kerckhaert. Voordien had een besloten afscheidsreceptie in de Burgerzaal plaatsgevonden. Bij die gelegenheid mocht ook John Heymans de burgemeester kort toespreken.  De stadsdichter  stond daarbij op het balkon, zoals in vroegere tijden wel vaker gebeurde.


vrijdag 21 september 2012

CREATIEVE FABRIEK

Achter deze gevels maakten handen vele jaren
de dienst uit, eentonige gebaren van overalls

die de machines aanzetten tot lawaai, begeleid
door Arbeidsvitaminen, bijbehorende hoofden

droomden weg onderwijl, gedachten doolden
op een rustiger bestemming, maar hier heersen

zulke tijden niet meer: hoofden en handen werken
samen nu, in zacht gonzende stiltes, overhemden

bij elkaar, de vingers aan notebooks, tastenderwijs
naar virtuele vergezichten,- hoe snel die ook sterven.


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014


Vrijdagmiddag 21 september sloot de stadsdichter John Heymans de openingsmanifestatie van Seats2Meet af, een vestiging van het Nieuwe Werken op de Creatieve Fabriek. Heymans las drie gedichten voor waarin het maken van een creatief product een rol speelt: de eerder al op dit weblog gepubliceerde gedichten Herinnering en Berenlust, gevolgd door het nieuwe gedicht Creatieve Fabriek. Het is de bedoeling dat dit laatste gedicht op een later tijdstip en definitieve bestemming op het terrein van de Creatieve Fabriek krijgt.

zaterdag 8 september 2012

EVEN BIJ POPEYE LANGS


Tijdens Open Monumentendag met in Hengelo onder meer de opening van het Watereiland en de onthulling van een glasplaat die het Huys zichtbaar maakt droeg de stadsdichter John Heymans een gedicht voor dat hij voor deze gelegenheid geschreven heeft.

EVEN BIJ POPEYE LANGS

De beken, van heinde en verre stromen ze toe
naar de plek waar het verhaal van deze stad

begon, het kleine eiland, de laatste resten
van een havezate, door water omgeven, waar

ze zich onderdompelen, een samenscholing
die fraaie bespiegelingen wijdt aan wat er is

gebeurd rond dat huis, ze gaan daar zo in op
dat ze de fundamenten overspoelen met vragen,

antwoorden in lege kamers, en vloeien ze weg
van tijd tot tijd, ze komen erop terug, de beken.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

zondag 2 september 2012

SUMMERSQUARE en EVEN BIJ POPEYE LANGS


Ach, konden de muren van deze school maar vertellen
over de voorbije gesprekken en wat de jeugd bewoog,-

hoe ze, geslaakt als zachte verzuchting, onder algebra
en levenslessen, overgingen in gefluister, luidruchtiger

dan het klaslokalen uit, de opgeschoten praatjes die
het plein bevolkten, druk gebarend over, zeg, Santana,

Jingo Lo Ba Ba... Lo Ba Ba... en zo voort, de tamtam, de
stampij, oude helden en nieuwe namen, zoals Chef' Special,

al die gesprekken, opgeroepen door dit gebouw, hun terugkeer
geheel overstemd: de muziek waar ze eerder over waren begonnen. 


----------------------------------------------------------------------------------

EVEN BIJ POPEYE LANGS

Wie het geluk heeft een email van Popeye te ontvangen
weet zich als een stripheld aangesproken: ‘Binnnennn!!!’

met de klemtoon op de uitroeptekens, en inderdaad,
op gezette tijden staat de deur van deze verzamelplek

open voor het publiek, de nodige koffieleut en straffe
muziek, ingekleurd met gitaarsolo in houthakkershemd,

doorgangshuis voor cd en lp, de bestelde titels opgetast
voor elke Brutus die, z’n gewilde Olijfje afgehaald, monter

weer naar buiten stapt, in de traditie van keep on trucking,
begeleid door de akkoorden van een volgende, trage blues.


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014John Heymans trad op bij Summersquare met 3 gedichten over muziek.
SummersquareEven bij Popeye langs en Herinnering.