vrijdag 23 november 2012

MODERNITEIT
Donderdag 22 november was de kick-off van de culturele kaart van Hengelo, een nieuwe frisse website die een overzichtelijk beeld geeft van wat Hengelo allemaal te bieden heeft op cultureel gebied, waaronder culturele organisaties, verenigingen, educatieve instellingen, podia, ateliers en galerieën.
De Hengelose stadsdichter John Heymans heeft nog geen eigen website. Tot zolang kun je zijn gedichten hier lezen.MODERNITEIT

Ze staat gelukkig op de stoep, weggelopen
uit een wereld van tegels aan de wand, Delfts

blauw ingekleurd,- vrijmoedig het melkmeisje
dat de knecht van haar kinderjaren ten afscheid

had gekust, het ouderwetse glazuur achter zich
gelaten, op de nieuwste tijd af,  een  fiere deerne

van het land in de wildernis van de stad, verleid tot
shoppen bij de Apple Store , meegaan in het moderne

sprookje van E.T., ‘nu in 3-D’, en dan, op een hoek
van de straat, even een telefoontje,- naar huis.  Of niet.


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

vrijdag 16 november 2012

ZOUT

Gisteren was de presentatie van de nieuwe stichting Hengelo Lees (in oprichting) in de bibliotheek. De belangrijkste doelstelling is bekendheid geven aan initiatieven en activiteiten op het gebied van literatuur en poëzie.

Hengelo Leest wil hiermee verbindende rol spelen bij de vele lopende projecten die al in Hengelo bestaan, zoals de poëzie op het Sokkelproject Achter de basiliek van Heartpool, het stadsdichterschap, de poëzie- en verhalendag van Kunsten op Straat, Hengelo (O) hoort, de activiteiten in de bibliotheek en bij Broekhuis en het gedichten­bordjesproject in Groot Driene.
Maar ook nieuwe plannen:  een project om blinde muren te verfraaien met grafisch vormgegeven gedich­ten  en lege etalages in de binnenstad pimpen met poëzie. Hengelo Leest wil ook het stadsdichterschap promoten, zodat zich meer kandidaten voor deze functie melden. 
Hengelo Leest is voor iedereen.

Bij de presentatie van deze aanstormende stichting kreeg burgemeester Sander Schelberg, lid van het Godfried Bo­mans Genootschap, het eerste exemplaar van Feestelijkheden te Hengelo aangebo­den van Godfried Bomans.
Bomans beschrijft daarin de denkbeeldige en absurde feestregle­menten van de gemeente Hengelo ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Kon. Nederlandse Zoutindustrie in 1968.

Beeldend kunstenaar Jozef de Bot maakte de tekeningen voor het boekje, dat in een oplage van tweehonderd exemplaren is gedrukt. De vormgeving werd verzorgt door de Hengelose grafisch ontwerper Paul Scheuring.
Feestelijkheden te Hengelo kost € 9,95 en is verkrijgbaar bij boekhandel Broekhuis. 

Stadsdichter John Heymans las tijdens deze bijeenkomst het gedicht Zout voor, dat hij speciaal hiervoor geschreven heeft.


ZOUT

Op een dag en na miljoenen jaren van verduurde
druk raakte het zout bevangen door de diepere

 gronden van het bestaan, een gebalsemde rivier,
zo verborgen onder het Twentse maaiveld: kristal

dat zich liet meevoeren in een achtbaan vol water
en talloze avonturen later, te veel om hier te duiden,

vond het zichzelf terug op een hoog gedolven berg
bij de Boortorenweg, met uitzicht op het zwerk, maar

God noch ionen daar te bekennen,- een besef waarin
het witte goud afgevoerd, uitgestrooid als zilte sneeuw.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

donderdag 15 november 2012

LEVENSTRAP

Hoeveel  mensen zijn allengs voorbijgegaan
aan deze topgevel, de treden, het einde van

de straat, gefotografeerd of niet: notabele,
weduwe, man met kind, doodkalm staan ze

midden op het plaveisel van oude ansichten,
een rustpoos in hun armzalig leven en verder

dan, naar het getrapte vergezicht tussen hemel
en aarde, waar al die dolende zielen zich voegden

bij de weggestorven geluiden uit het straatbeeld,
als in een wolk, vervluchtigd boven de geveltop.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

zaterdag 10 november 2012

HOMMAGE IN DUPLO

Geen schrijversnaam leeft sterker voort in deze stad
van beken en buiten hun oevers dan die van de oude

Staring, vrijheer van de Wildenborch, per adres
de Achterhoek, niet te verwarren met de landelijke

streek tussen Dinkel en Regge: weliswaar nooit erg
gewaardeerd als dichter, kreeg hij alhier een straat

naar zich vernoemd, een sluiproute, en daarbij ook
nog een weg, zij het een pad dat nergens toe leidt,- dit

alles ter ere van de man die van het water de loop wilde
doorgronden, het dartel stromen in alle zuiverheid bezingen.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014