vrijdag 11 januari 2013

OPTIMISME


Dit stadsgedicht werd in opdracht van het gemeentebestuur van Hengelo geschreven voor haar nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2013. Het is mede gebaseerd op de gelijknamige column die Bert Wagendorp op zaterdag 29 december 2012 in de Volkskrant publiceerde.


OPTIMISME

Droefgeestiger dan ooit zijn we aan het nieuwe
jaar begonnen, maar waarom toch zo somber?

Hebben we de volksverhalen met al dat geweld
niet overleefd, de komst van Karel de Grote,

de slag met de Saksen, het rampjaar, de brand
in de havezathe, hart van deze stad, de oude

poort verpatst, de laatste resten rook, de dag
dat de Duitsers de Dinkel overstaken en daarna

nog die finale, voor altijd verloren! Waarom niet
iets vrolijker dan als de dood voor de toekomst?


John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

vrijdag 4 januari 2013

EEN LEVEN VOOR DE KUNST


Naar aanleiding van de sluiting van het kunstcentrum AkkuH in Hengelo schreef de stadsdichter John Heymans een gedicht en droeg dit voor tijdens de finissage van de allerlaatste expositie Exit.

EEN LEVEN VOOR DE KUNST

De dartele dame is dood. Na een leven vol
schone inspiratie ging ze in de late herfst

heen, de dagen nog lang niet moe, ieder
middel om haar hier te houden uitgeput,-

stekker uit de accu. In een vroege lente liet
deze dilettante, blijmoedig van geest, ooit,

haar kunsten zien, de triomf van de eerste
keer, daarna elke maand, vele jaren aaneen,

haar finale werk in een oude electra-fabriek,
vlak voor haar pensioen. Toen was het uit.


John Heymans
Stadsdichter 2012 -2014