zaterdag 30 maart 2013

ELEGIE VOOR HARRY

In de tijd dat de eerste leerlingen droomden
van ‘kosmies’ avontuur, de zucht naar wolken

en rook om hun hoofd, verheffing in de geest
van een goeroe, Nils Holgerssons volgelingen

op Libanese vleugels, vonden anderen, vele
geuren geleden, hun heil bij deze meester

onder de basket, de reus die telkens liet zien
hoe te zweven, luchtacrobatiek met bal. Ach,

eeuwig aureool dat hem opriep tot de sprong
naar de laatste dunk, de zwaartekracht voorbij.

John Heymans
Stadsdichter 2012 -2014

vrijdag 22 maart 2013

OVER HET WATERAl sinds 1992 treden Barry, Cesar, George en Rinus unplugged op in de Nederlandse theaters. Golden Earring is onverminderd populair. Plugged of unplugged, het is een feest, voor zowel publiek als band.
Dit gedicht is gemaakt naar aanleiding van het optreden van de Golden Earring op 22 maart 2013 in het Rabotheater.

woensdag 20 maart 2013

DE VOETREIZIGER


Het favoriete boek van John Heymans
Verzameld Werk -  Nescio

Tussen juni en oktober 1899 woonde Nescio  bij zijn tante Agatha Grönloh aan de Enschedesestraat 8 in Hengelo. In die dagen was hij als jongste bediende werkzaam op het kantoor van de Twentsche  Bontweverij. Daarnaast schreef hij toen aan zijn eerste verhaal: ‘De voetreiziger’. Een tekst die overigens onvoltooid is gebleven.

maandag 18 maart 2013

METROPOOL

Dit gedicht werd voorgedragen bij de opening van een expositie van Metropool-posters ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het pop- en cultuurpodium op 18 maart 2013.
Het stond ook op de videowall van Metropool.

METROPOOL

Deze stad, net zo klein soms als een dorp,
heeft de geschiedenis plaatselijk verrijkt,

een apart muziekpaleis, de glazen gevel
op de verschroeide plekken van weleer.

Eerst was Pink Floyd en tegen de cultuur
hier de mode, opgegaan in vuur en vlam,

vervolgens de preken van Johnny Rotten
en consorten, onder brand verstomd in

Babylon, geblakerde grond. Een podium
daarop beraamd,- dit wereldse paradijs.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

zaterdag 16 maart 2013

VELDWIJK

Het is al bijna niet meer voor te stellen
dat het ouderlijk huis zich hier bevond,

de hele wijk tegen de vlakte, een leegte
als na een hopeloze veldslag, her en der

nog een boom, houvast voor herinnering,-
het grasveld hield van de bal, de struiken

graaiden onder de rokken van een meisje
lief, de paarse slaapkamer droomde erg

van haar, en bij het raam stond de telefoon,
getuige ook die dode kabel daar uit de grond.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014