zaterdag 26 april 2014

Alhier

Van 7 juni 2012 tot 8 mei 2014 was John Heymans de derde stadsdichter van Hengelo. Vele gedichten kwamen uit zijn brein en pen. Zaterdagmiddag 5 april was er een speciale editie van het po√ęzie- en muziekprogramma Spiekerboks in Metropool dat in het teken stond van het naderend afscheid van de derde stadsdichter van Hengelo: John Heymans.
Bijna alles wat hij in die hoedanigheid heeft geschreven, is verschenen in een bibliofiele editie: Alhier. De Hengelose kunstenaar Ricardo Liong-A-Kong heeft er iets moois van gemaakt.

donderdag 17 april 2014

STADSGEZICHT

Ga gerust op zoek naar een stadsgezicht
anders dan het alledaagse: beklim daartoe

deze toren, tussen raadhuis en gemeente,
via de smalle trappen, langs de schachten

waar de geest van het land nog rondwaart,
de tingeltangelende tijd tegemoet, al die

plaatselijke geschiedenis - de beken, de oude
brug, de kleine luyden, van dorp naar stad -

aan de voeten van wie zich geroepen voelde
boven het vertrouwde straatbeeld uit te komen.


John Heymans
Stadsdichter 2012 -2014woensdag 16 april 2014

DE PLAATS VAN DE ENGEL

O morgenster, zoon des dageraads, je bent
hier zo aanwezig, zichtbaar in het blauw dat

deze gemeente doorstroomt, als een engel
hoor je bij het eiland, wakend over de oude

grond die in een samenloop van beken drijft,
je ziet voor je, hoe de geschiedenis huis hield

overal, in de stad, de door oorlog uitgewoonde
wijken, de doden die je weer tot leven wekken

wilt, achter je vleugels verrijst de nieuwe tijd,
ja, geen plek waar je meer op je plaats schijnt.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014