dinsdag 25 juni 2019

Geluk

Vandaag gloort geluk.
Vijver op temperatuur,
kopzorg ebt weg tussen 
eend en kroos.

Stad krijgt glans, spoor van cortenstaal 
meandert door straten, kruist pleinen, 
voor de kerk bankjes van plezier, bloem, groen.
Het terras lonkt, ga er voorbij,

over het marktplein, 
langs het prachtstation naar 
het Bernhardplantsoen.

Geboren getogen stadsmens,
bakker naast de deur
Hema op de hoek,
ontmoet vandaag bomen.

Dichter bij bomen,
groots, mooi, bomen. 
En adders onder ’t gras.
Wat zou een dichter zijn zonder.

© Hettie Franken
Stadsdichter Hengelo 2019 - 2021Tekening: Hettie Franken


dinsdag 18 juni 2019

Freule van de Nacht

Freule van de Nacht wacht
tot lantaarns branden, als
de klok twaalf slaat doet zij
haar ronde door de stad,
schoonheid hoog in 't vaandel.

Freule van de Nacht, bonte dos 
en goed gemutst, groet nachtbrakers 
en bon vivant, troost desperado's
die de weg kwijt zijn.

Fluistert gedichten in uw oor, 
over geluk, Utopia, 
houdt Mooispreekuur.

Maar is er onrecht in het spel dan wordt
de kalme Freule fel en maakt zich sterk.
De Freule weet krek hoe het werkt, 
soms is het kroeg en dan weer kerk.

Freule van de Nacht wacht
tot lantarens doven, dan gaat ze
weer naar huis., maar voor ze

zich te ruste legt, broedt ze op
een prachtig plan, voor stad en Jan en 
alleman, pas dan gaat ze naar boven.

© Hettie Franken
Stadsdichter Hengelo 2019 - 2021Marijke Agterbosch, Nachtburgemeester / Freule van de Nacht, zet zich vol enthousiasme en onvermoeibaar in voor de stad.