dinsdag 29 december 2020

Ode aan de herinnering

Hoog boven het volk verheven galmen
bassen, alten, tenoren, in handen trilt
bladmuziek, sopranen raken hemelhoge
noten, ik zing voor God maar vooral 

voor de jongen tegenover me, met zijn 
gouden lokken en engelenblik, Venite Adoremus, 
kom laat ons hem aanbidden, Venite Adoremus, 
laat ons aanbidden, wij samen, deze kerstnacht.

Kyrie Eleison, Agnus Dei, vuur schaamteloos
pijlen naar de overkant, wil vroomheid breken,
dan zwijgt het koor, daalt af ter communie,
wij voorop, koorknaap en sopraan, door het 

middenpad, langs kerststal, os en ezel, 
kribbe waarin het Jezuskind al eeuwen om 
verlossing schreeuwt, de drie wijzen met 
wierook, goud, mirre, Maria en Jozef, wij samen.

Vanaf het oksaal dreunt zwaar het orgel,
wierook dampt als mist in de lucht, aan 
gehemelte kleeft heilig brood, we keren 
terug, de trap omhoog, naar onze plek

waar het laatste lied wordt ingezet,
ogen vroom op het papier gericht,
gaat heen in vrede, ite missa est.


Hettie Franken
Stadsdichter Hengelo
2019 - 2021